بایگانی‌های ورزش، جوانان، فارس، مدیریت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سرپرست ورزش و جوانان فارس مدیرکل می شود؟!/ انتخاب و انتصاب مدیران دولتی بر اساس شاخص های تخصصی و عمومی باشد ۲۰ تیر ۱۴۰۲

سرپرست ورزش و جوانان فارس مدیرکل می شود؟!/ انتخاب و انتصاب مدیران دولتی بر اساس شاخص های تخصصی و عمومی باشد

تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی اداره کل ورزش و جوانان فارس با ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تحول در مدیریت این عرصه ضرورت دارد.