بایگانی‌های وحید خداپرست، مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیرکار، انتصاب، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
احتمال انتصاب یک مدیر جوان در فارس/ وحید خداپرست سکاندار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌شود ۲۰ بهم ۱۴۰۰

احتمال انتصاب یک مدیر جوان در فارس/ وحید خداپرست سکاندار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌شود

وحید خداپرست سکاندار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌شود.