بایگانی‌های هشدار، گوشت قرمز، مجلس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
کاهش تولید و افزایش قیمت گوشت قرمز با حذف دام‌های مولد!/ عسکری: متاسفانه در دو سال اخیر به هشدارهای کمیسیون کشاورزی توجهی نشد ۱۵ مهر ۱۴۰۲

کاهش تولید و افزایش قیمت گوشت قرمز با حذف دام‌های مولد!/ عسکری: متاسفانه در دو سال اخیر به هشدارهای کمیسیون کشاورزی توجهی نشد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: حذف دام‌های مولد در پروسه‌ای دو ساله اثرات خود را در بازار و میزان تولید گوشت قرمز نشان می‌دهد و درحال حاضر در این مقطع زمانی قرار داریم و کمیسیون کشاورزی مجلس بارها در دو سال اخیر زنگ خطر این روزها را به صدا درآورده بود اما به آن توجهی نشد.