بایگانی‌های نیکبخت، وزارت جهاد کشاورزی، تعاون روستایی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رئیس فعلی سازمان تعاون روستایی کشور گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی شد/ محمدعلی نیکبخت به مجلس معرفی شد ۲۲ خرد ۱۴۰۲

رئیس فعلی سازمان تعاون روستایی کشور گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی شد/ محمدعلی نیکبخت به مجلس معرفی شد

محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد.