بایگانی‌های نقد، رسانه، ارزیابی، مدیران - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
افزایش روحیه نقدپذیری مسئولان و امیدآفرینی در جامعه؛ دستاورد بسیج رسانه در نشست فارس در قله/ استاندار فارس: رسانه‌ها مدیران فارس را ارزیابی و محرمانه اعلام کنند ۱۸ خرد ۱۴۰۲

افزایش روحیه نقدپذیری مسئولان و امیدآفرینی در جامعه؛ دستاورد بسیج رسانه در نشست فارس در قله/ استاندار فارس: رسانه‌ها مدیران فارس را ارزیابی و محرمانه اعلام کنند

استاندار فارس بر لزوم حفظ آثار و بافت تاریخی شیراز تاکید کرد و گفت: تا زمانی که در این استان مسئولیت دارم هرگز اجازه تخریب هیچ خانه میراثی و واجد ارزش تاریخی و حتی خانه‌های ارزشمند فرسوده و قابل احیاء را نخواهم داد.