بایگانی‌های نظرسنجی، برق، مدیریت مصرف - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نظرسنجی ملی مدیریت مصرف برق آغاز شد/ تحفه: این نظرسنجی سیاست‌های اطلاع‌رسانی وزارت نیرو را ارزیابی خواهد کرد ۱۹ شهر ۱۴۰۲

نظرسنجی ملی مدیریت مصرف برق آغاز شد/ تحفه: این نظرسنجی سیاست‌های اطلاع‌رسانی وزارت نیرو را ارزیابی خواهد کرد

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق فارس، گفت: طرح نظرسنجی مدیریت مصرف برق ویژه تابستان امسال در این شرکت همزمان با سراسر کشور شد.