بایگانی‌های نظام مهندسی، شهرک مهندسین، بافت تاریخی شیراز، نهضت مسکن ملی ، مجتبی زور بخش - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
احیای بافت تاریخی شیراز از اولیت های سازمان نظام مهندسی است/ مجتبی زوربخش: شهرک مهندسین در راستای طرح نهضت ملی مسکن احداث خواهد شد ۰۳ اسف ۱۴۰۰

احیای بافت تاریخی شیراز از اولیت های سازمان نظام مهندسی است/ مجتبی زوربخش: شهرک مهندسین در راستای طرح نهضت ملی مسکن احداث خواهد شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس گفت: یکی از اهداف اصلی این سازمان مرحمت، حفظ و احیای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز است.