بایگانی‌های میز صادرات، تسهیل امور صادرات، کشاورزی، تولیدکننده، مجتبی دهقان پور، رییس سازمان جهاد کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
میز صادرات در جهاد کشاورزی فارس تشکیل می شود/ مجتبی دهقان‌پور: میز صادرات با هدف ایجاد تعامل بین تولید کننده و صادر کننده و تسهیل امور صادرات راه اندازی می شود ۰۵ اسف ۱۴۰۰

میز صادرات در جهاد کشاورزی فارس تشکیل می شود/ مجتبی دهقان‌پور: میز صادرات با هدف ایجاد تعامل بین تولید کننده و صادر کننده و تسهیل امور صادرات راه اندازی می شود

رئیس سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه صادرات به رونق کشاورزی کمک می کند، گفت: میز صادارت در این سازمان تشکیل می شود.