بایگانی‌های میدان، دانشجو، علم الهدی، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
میدان دانشجو شیراز در سکوت خبری به دانشجوی شهید علم‌الهدی تغییر نام پیدا کرد!/ اشتباه محتوایی تابلو هم سئوال‌برانگیز شد ۲۳ شهر ۱۴۰۲

میدان دانشجو شیراز در سکوت خبری به دانشجوی شهید علم‌الهدی تغییر نام پیدا کرد!/ اشتباه محتوایی تابلو هم سئوال‌برانگیز شد

میدان دانشجو یا همان علم سابق طی اقدامی از سوی مدیریت شهری به میدان دانشجوی شهید سیدحسین علم‌الهدی تغییر یافت.