بایگانی‌های موسیقی نشان داران بی نشان، مکتب سلیمانی، بسیج دانشجویی استان فارس، عباس معتمدپور - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بسیج دانشجویی استان فارس با هنرمندی عباس معتمدپور در جشنواره موسیقی فجر درخشید/ قطعه موسیقی نشان‌داران بی نشان با موضوع جهادی «مکتب سلیمانی» در جشنواره موسیقی فجر برگزیده شد ۰۸ اسف ۱۴۰۰

بسیج دانشجویی استان فارس با هنرمندی عباس معتمدپور در جشنواره موسیقی فجر درخشید/ قطعه موسیقی نشان‌داران بی نشان با موضوع جهادی «مکتب سلیمانی» در جشنواره موسیقی فجر برگزیده شد

قطعه موسیقی نشان داران بی نشان توسط واحد موسیقی و هنری مدیریت فرهنگسازی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس تولید شد.