بایگانی‌های منظر شهری، بهسازی، پارک، بوستان، شيراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بهبود منظر شهری با شروع عملیات اجرایی بهسازی پارک‌های منطقه ۶ شیراز/ مسعود قادری‌اردکانی: بهسازی و زیباسازی پارک‌ها و بوستان‌های شهری جهت رفاه شهروندان در دستورکار شهرداری قرار دارد ۲۸ خرد ۱۴۰۱

بهبود منظر شهری با شروع عملیات اجرایی بهسازی پارک‌های منطقه ۶ شیراز/ مسعود قادری‌اردکانی: بهسازی و زیباسازی پارک‌ها و بوستان‌های شهری جهت رفاه شهروندان در دستورکار شهرداری قرار دارد

شهردار منطقه شش از شروع عملیات مرمت و بهسازی پارک‌های سطح منطقه شش خبر داد.