بایگانی‌های مناقصه، گاز، عمرانی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
شرایط شرکت در مناقصه پروژه عمرانی گازرسانی به کارخانه خوراک دام مجتمع طیور فارس اعلام شد ۱۴ ارد ۱۴۰۳

شرایط شرکت در مناقصه پروژه عمرانی گازرسانی به کارخانه خوراک دام مجتمع طیور فارس اعلام شد

با اعلام عمومی مجتمع طیور فارس در زمینه شرایط حضور پیمانکاران گاز امکان شرکت در این مناقصه عمرانی فراهم شد.