بایگانی‌های منابع انسانی، کشورهای پیشرفته، مجلس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مخالفت نماینده شیراز و زرقان با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی/ پاکفطرت: الگوبرداری از کشورهای پیشرفته که مشکل منابع انسانی دارند برای ما پیامدهای اجتماعی دارد ۲۹ فرو ۱۴۰۳

مخالفت نماینده شیراز و زرقان با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی/ پاکفطرت: الگوبرداری از کشورهای پیشرفته که مشکل منابع انسانی دارند برای ما پیامدهای اجتماعی دارد

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش سن بازنشستگی به دلیل احتمال ایجاد پیامدهای اجتماعی رای ممتنع داد.