بایگانی‌های مسئولیت اجتماعی، اتاق بازرگانی، حاکمیت شرکتی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اجرایی شدن حاکمیت شرکتی با محوریت بخش خصوصی/ سهیلا محبی: ایجاد اکوسیستم حاکمیت شرکتی کارآمد در کشور ضرورت دارد ۰۷ آبا ۱۴۰۲

اجرایی شدن حاکمیت شرکتی با محوریت بخش خصوصی/ سهیلا محبی: ایجاد اکوسیستم حاکمیت شرکتی کارآمد در کشور ضرورت دارد

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با دستور کار تبیین مفاهیم حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و بررسی این مفاهیم در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره با حضور اعضای خود در اتاق بازرگانی فارس برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.