بایگانی‌های مدیریت، قانون، انتصاب، مجلس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چالش دولت‌ها در ارائه کارنامه عملکردی موفق در سایه نبود قانون انتصابات مدیران دولتی!/ مدیران دولت با نگاه به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی انتخاب بشوند ۱۵ تیر ۱۴۰۲

چالش دولت‌ها در ارائه کارنامه عملکردی موفق در سایه نبود قانون انتصابات مدیران دولتی!/ مدیران دولت با نگاه به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی انتخاب بشوند

سعید زحمت‌کشان در یادداشتی با تاکید بر ضرورت تدوین قانون مناسب در زمینه انتخاب و انتصاب مدیران دولتی توسط مجلس شورای اسلامی زمینه‌ساز افزایش کارآمدی کشور در عرصه‌های گوناگون مدیریتی خواهد شد، نوشت: