بایگانی‌های مدیران، سرمایه گذاری، میز خدمت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مدیران در تسریع فرآیند سرمایه گذاری بخش کشاورزی  نقش آفرین باشند/ مجتبی دهقانپور: میز خدمت بهره‌برداران در شهرستان های فارس ایجاد می شود ۰۴ مرد ۱۴۰۲

مدیران در تسریع فرآیند سرمایه گذاری بخش کشاورزی نقش آفرین باشند/ مجتبی دهقانپور: میز خدمت بهره‌برداران در شهرستان های فارس ایجاد می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر لزوم تشکیل میز خدمت برای بهره‌برداران بخش کشاورزی این استان در زیر بخش‌های مختلف تولیدی تاکید کرد و گفت: برای حل بخشی از مشکلات مردم میزهای خدمت در مدیریت‌های شهرستانی و مراکز جهاد کشاورزی باید تشکیل شود.