بایگانی‌های مدیران، دولت، تغییرات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تغییر ۲۰ مدیر ارشد در دستگاه‌های اجرایی فارس اجرایی می‌شود/ لیست تغییر مدیران ناکارآمد منتشر خواهد شد ۱۷ شهر ۱۴۰۲

تغییر ۲۰ مدیر ارشد در دستگاه‌های اجرایی فارس اجرایی می‌شود/ لیست تغییر مدیران ناکارآمد منتشر خواهد شد

تغییر مدیران ضعیف فارس با تدابیر استاندار کلید خورد.