بایگانی‌های شیراز،خودرو،سرقت،پایگاه خبری عصر کار | پایگاه خبری عصرکار
سارق لوازم داخل خودرو در شیراز به دام افتاد ۰۳ مهر ۱۳۹۸

سارق لوازم داخل خودرو در شیراز به دام افتاد

متهم در برابر ادله و مستندات پليس چاره اي جز بيان حقيقت نداشت و به 30 فقره سرقت درون خودرو در شيراز اقرار كرد.