بایگانی‌های شهرداری، پلمب، ضایعات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
پلمب ۱۷ انبار غیرمجاز جمع‌آوری و فروش ضایعات در شیراز/ شفیعی: مشاغل مزاحم شهری با گزارش شهروندان و کارشناسان ساماندهی می‌شود ۱۲ ارد ۱۴۰۳

پلمب ۱۷ انبار غیرمجاز جمع‌آوری و فروش ضایعات در شیراز/ شفیعی: مشاغل مزاحم شهری با گزارش شهروندان و کارشناسان ساماندهی می‌شود

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز گفت: طی شش ماه گذشته، ۱۷ واحد غیرمجاز جمع‌آوری و فروش ضایعات بر اساس آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و دستور مراجع قضایی پلمب شد.