بایگانی‌های سیل بند، سعدی، پایانه، مسافربری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بازدید نظارتی مدیریت شهری از دو سیل‌بند و پایانه برون‌شهری سعدی/ اسدی: نزدیک به ۲۵۰۰ پروژه در مناطق یازده‌گانه شیراز در حال اجراست ۱۵ خرد ۱۴۰۳

بازدید نظارتی مدیریت شهری از دو سیل‌بند و پایانه برون‌شهری سعدی/ اسدی: نزدیک به ۲۵۰۰ پروژه در مناطق یازده‌گانه شیراز در حال اجراست

بررسی روند ساخت ایستگاه پایانه برون‌شهری سعدی و دو سیل بند این منطقه، مقصد نهمین بازدید مدیریت شهری شیراز و خبرنگاران از روند اجرای نوبت شب پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس بود.