بایگانی‌های سازمان صمت، حمیدرضا ایزدی، صنعت معدن، فراسان، استاندا،لوله های GRPفارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بازدیدهای دوره‌ای در راستای گره‌گشایی از صنعت و تولید/ حمیدرضا ایزدی: تسهیل و رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد ۲۸ بهم ۱۴۰۰

بازدیدهای دوره‌ای در راستای گره‌گشایی از صنعت و تولید/ حمیدرضا ایزدی: تسهیل و رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، به اتفاق محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به منظور حمایت از واحدهای صنعتی از مجتمع صنعتی فراسان بازدید کرد.