بایگانی‌های دولت چهاردهم، سهم‌خواهی، ستاد انتخاباتی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
راه‌اندازی ستادهای انتخاباتی بدون پشتوانه برای دولت چهاردهم حاشیه‌ساز شد/ احتمال بحران سهم‌خواهی با یک کاغذ و کانال در فضای مجازی! ۲۸ خرد ۱۴۰۳

راه‌اندازی ستادهای انتخاباتی بدون پشتوانه برای دولت چهاردهم حاشیه‌ساز شد/ احتمال بحران سهم‌خواهی با یک کاغذ و کانال در فضای مجازی!

گزارش اختصاصی عصر کار از فرآیند تبلیغاتی انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری که بدون توجه به فردای انتخابات روند صدور احکام رؤسای ستادها به طرز عجیبی به بهانه افزایش مشارکت و ایجاد قطب رای‌آوری شدت گرفته و در مسیر مبهمی قرار دارد؛ به گونه‌ای که احتمال می‌رود سهم‌خواهی و به نوعی ایجاد حق برای دوران پساانتخابات‌ به عنوان یک بحران جدید در نظام مدیریتی در حال شکل‌گیری است که ادامه این روند قطعا برای دولت چهاردهم حاشیه‌ساز خواهد شد.