بایگانی‌های دخالت، نمایندگان مجلس، انتصابات - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دخالت و فشار سیاسی در انتصابات دولتی ممنوع!/ عصر کار: هنگام ارائه کارنامه مدیریتی دولت انقلابی ایران قوی برخی از نمایندگان مجلس در صحنه مدیریتی حضور ندارند ۱۸ فرو ۱۴۰۱

دخالت و فشار سیاسی در انتصابات دولتی ممنوع!/ عصر کار: هنگام ارائه کارنامه مدیریتی دولت انقلابی ایران قوی برخی از نمایندگان مجلس در صحنه مدیریتی حضور ندارند

دخالت‌های مجلس در امور دولتی به ویژه انتصابات مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان فارس حاشیه‌ساز شد.