بایگانی‌های دانش، آگاهی، سلامت، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
علوم پزشکی شیراز در حوزه بهداشت پیشتاز کشور است/ رضاییان‌زاده: رسانه‌ها در افزایش دانش و آگاهی عمومی حوزه سلامت موثراند ۱۱ تیر ۱۴۰۳

علوم پزشکی شیراز در حوزه بهداشت پیشتاز کشور است/ رضاییان‌زاده: رسانه‌ها در افزایش دانش و آگاهی عمومی حوزه سلامت موثراند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با راه‌اندازی مرکز نفس از ۴۰۵ سقط جنین سالم از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون در فارس جلوگیری شده است.