بایگانی‌های جهاد کشاورزی، وزیر، رای اعتماد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
حمایت قاطع رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی/ محمدجواد عسکری: تجارب و سوابق مدیریتی موفق نیکبخت مورد توجه نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد باشد ۲۵ خرد ۱۴۰۲

حمایت قاطع رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی/ محمدجواد عسکری: تجارب و سوابق مدیریتی موفق نیکبخت مورد توجه نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد باشد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت کرد.