بایگانی‌های تندرو، تعامل، مجلس، دولت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دولت چهاردهم در تعامل با مجلس دوازدهم تشکیل شود/ قرارگیری در آزادراه پیشرفت نیازمند کشیدن ترمز تندروها است ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دولت چهاردهم در تعامل با مجلس دوازدهم تشکیل شود/ قرارگیری در آزادراه پیشرفت نیازمند کشیدن ترمز تندروها است

گزارش اختصاصی عصر کار در فرآیند شکل‌گیری دولت چهاردهم حکایت از روزهای حساس و فرصت‌آفرین در پی دارد که برای دستیابی و صیانت از منافع ملی بایستی با تدبیر و تعامل با قوای حاکمیتی به ویژه پارلمان ملی در چینش کابینه و انتخاب مدیران ارشد ملی و محلی هوشمندانه عمل کرد؛ روندی که اگر با نگاه یک‌سویه نسبت به تغییر و تحولات همراه باشد به جای قرارگیری در آزادراه پیشرفت ممکن است به نتایجی چون بن‌بست سیاسی و انحرافات دیگر منتج شود.