بایگانی‌های تسهیلات، بافت فرسوده، ساخت مسکن، زیرساخت هاف فرهنگی، آموزشی، رضا محمدیان، شورای شهر - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اختصاص وام‌های مناسب برای ساخت و بازسازی بافت‌های فرسوده/ رضا محمدیان: در طرح مسکن ملی توجه به زیرساخت ها با افزایش مساحت کلانشهرها ضرورت دارد ۱۸ بهم ۱۴۰۰

اختصاص وام‌های مناسب برای ساخت و بازسازی بافت‌های فرسوده/ رضا محمدیان: در طرح مسکن ملی توجه به زیرساخت ها با افزایش مساحت کلانشهرها ضرورت دارد

عضو شورای شهر گفت: در کلانشهرها توجه به بافت‌های فرسوده و اختصاص وام‌های مناسب برای ساخت و ساز و بازسازی این بافت‌ها بسیار اهمیت دارد.