بایگانی‌های ترویج فرهنگ اهدای عضو در سینما،داراب جایگاه دوم استان را در زمینه اهدای اعضا به خود اختصاص داده است،فارس پیشروترین استان در زمینه اهدای اعضا،پایگاه خبری عصر کار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چیزی یافت نشد !