بایگانی‌های بهر وری، وزارت جهاد کشاورزی، ارتقاء - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سند ارتقای بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ شد/ پیشوایی: تامین و ارتقای امنیت غذایی منجر به اقتدار در اقتصاد ملی می‌شود ۰۱ خرد ۱۴۰۳

سند ارتقای بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ شد/ پیشوایی: تامین و ارتقای امنیت غذایی منجر به اقتدار در اقتصاد ملی می‌شود

طی همکاری فشرده سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت جهاد کشاورزی، سند ارتقای بهره‌وری زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تدوین و ابلاغ شد.