مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی فارس از پرداخت ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان گندم‌کار استان خبر داد.

مهدی جمالی در نشست اداره غله و خدمات بازرگانی فارس گفت: تاکنون مقدار ۷۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان فارس خریداری و تحویل مراکز خرید در استان شده است.

وی ارزش ریالی این مقدار گندم را ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان (همت) عنوان کرد و افزود: از این میزان ۴۰ درصد طی دو مرحله از مطالبات کشاورزان عزیز و زحمتکش استان فارس پرداخت شده است.

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی فارس بیان کرد: در مرحله اول ۲ همت و مرحله دوم ۳ همت و جمعاً تا امروز ۵ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران استان پرداخت شده است.

/پایان متن/