با توجه به آغاز تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات چهادهمین دوره ریاست جمهوری، شیراز امروز سه شنبه، دوازدهم تیرماه، میزبان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران در قالب همایش بزرگ حامیان دکتر «مسعود پزشکیان» خواهد بود.

با توجه به آغاز تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات چهادهمین دوره ریاست جمهوری، شیراز، امروز سه شنبه، دوازدهم تیرماه، میزبان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران در قالب همایش بزرگ حامیان دکتر «مسعود پزشکیان» خواهد بود.

براساس اطلاع‌رسانی صورت گرفته، ظریف، امروز ساعت ۱۹ در سالن احسان، واقع در میدان احسان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

/پایان متن/