گزارش اختصاصی عصر کار از فضای نیمه‌سرد انتخابات ریاست‌جمهوری و تاثیر آن در عرصه رقابت که با تغییررویه در مدیریت کلان کشور و توجه جدی به احزاب سیاسی و فعالیت تشکیلاتی زمینه‌ساز ایجاد وحدت ملی و انسجام در تحول مشارکت‌پایه آحاد جامعه خواهد شد؛ به گونه‌ای که یکی از نامزدها با گفتمان دولت سایه با نفوذ در قشرهای مختلف اجتماعی توانست هم در افزایش مشارکت و هم در شکل‌گیری نتایج قابل توجه در حد توان یک جبهه موثر واقع شود و خود را به پدیده انتخاباتی تبدیل کند.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با اعلام نتایج رسمی دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری عیار و توان هر یک از جناح‌های سیاسی مشخص‌ شد.
انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شد مشارکت در آن بالای ۵۰ درصد و حتی به مرز ۶۰ درصد برسد اما تنها کمی بیشتر از ۴۰ درصد متوقف شد و با رای متفاوت هر یک نامزدها به حد نصاب پنجاه درصد + یک نرسید و به مرحله دوم موکول شد.
بر اساس این گزارش شخصیت‌های مختلف سیاسی و ارزشی از دو جبهه انقلاب و جبهه اصلاحات با توصیه و تبلیغات سعی در دعوت و حضور گسترده مردم داشتند اما نتایج به طور غیرقابل تصور به آن گونه‌ای که انتظار می‌رفت اعلام نشد و سعید جلیلی با گفتمان دولت سایه و شعار یک جهان فرصت یک ایران جهش تقریبا با نتیجه‌ای نزدیک به مسعود پزشکیان و پایگاه رای ده میلیون نفری در رتبه دوم قرار گرفت.
هر چند نظرسنجی‌ها و افکارسنجی انجام گرفته نتیجه‌ای مشابه را روایت می‌کرد اما کاهش مشارکت محسوس در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری پیام‌هایی متفاوت به عملکرد احزاب سیاسی حتی حاکمیت دارد که در ادامه می‌تواند زمینه‌ساز تحول و تغییررویه‌ در رویکردها و برنامه‌های پیش‌رو در مدیریت کلان کشور باشد.
نویسنده تحلیل‌گر: سعید زحمت‌کشان
/پایان متن/