رضا سجادی نیا به عنوان رئیس ستاد کمیته هنرمندان شیراز ستاد سفیران قالیباف منصوب شد.

با حکم دکتر عبدالملکی، رئیس ستاد مرکزی استانی کمیته هنرمندان سفیران قالیباف کشور، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، جناب آقای رضا سجادی نیا به عنوان رییس کمیته هنرمندان شیراز منصوب شد.
در این حکم آمده است:جناب آقای: رضا سجادی نیا
باسلام
با عنایت به دانش و تجربیات حضرتعالی در امور انتخاباتی که بستری پایدار برای تقویت مردم سالاری دینی و تحقق افق های بلند
انقلاب اسلامی عزیزمان است و باتوجه به تعامل خوب شما با آحاد مردم به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته هنرمندان شیراز ستاد سفیران دکتر قالیباف منصوب میگردید.

/پایان متن/