طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی این وزارتخانه در فارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با گذشت چندین ماه از حکم سرپرستی ناصر رضایی به عنوان سکاندار جدید راه و شهرسازی فارس با صدور حکمی وی به عنوان مدیرکل منصوب و معرفی شد‌.

/پایان متن/