رئیس ستاد انتخاباتی ایلات و اقوام دکتر مسعود پزشکیان در فارس منصوب و معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار بر اساس احکام جداگانه‌ای از سوی علی قنبری رئیس کمیته ایلات و عشایر ستاد مرکزی مسعود پزشکیان در کشور و عبدالرزاق موسوی رئیس ستاد مرکزی مسعود پزشکیان در فارس آقای نادر طیبی به عنوان رئیس این کمیته و ستاد در استان منصوب و معرفی شد.
در بخشی از این احکام بر ضرورت بکارگیری ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی جهت مشارکت در انتخابات با هدف خلق حماسه‌ای ماندگار برای همه ایرانیان تاکید شده است.

 


/پایان متن/