گزارش اختصاصی عصر کار از فرآیند تبلیغاتی انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری که بدون توجه به فردای انتخابات روند صدور احکام رؤسای ستادها به طرز عجیبی به بهانه افزایش مشارکت و ایجاد قطب رای‌آوری شدت گرفته و در مسیر مبهمی قرار دارد؛ به گونه‌ای که احتمال می‌رود سهم‌خواهی و به نوعی ایجاد حق برای دوران پساانتخابات‌ به عنوان یک بحران جدید در نظام مدیریتی در حال شکل‌گیری است که ادامه این روند قطعا برای دولت چهاردهم حاشیه‌ساز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر این روزها در فضای مجازی و سایت‌های خبری مدام از صدور احکام مربوط به ستادهای انتخاباتی اطلاع‌رسانی می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به ستاد محمدباقر قالیباف به عنوان یک گزینه جدی برای انتخاب در راس قوه مجریه تا مصطفی پورمحمدی که کمترین تکاپوی انتخاباتی از ستاد وی مشاهده می‌شود.

ستادهای انتخاباتی با هدف ایجاد انسجام و وحدت‌رویه برای نامزدها با هدف بیان دیدگاه‌ها و مواضع رسمی آن‌ها تشکیل می‌شود که نتیجه آن فراتر از موفقیت قطعی یا نسبی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت ملی در صحنه‌های سرنوشت‌ساز سیاسی باشد‌.

انتخاباتی که از بدو تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و بنیان‌گذاری انقلاب اسلامی به صورت مستمر در پارلمان‌های ملی و محلی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا با این مردم‌سالاری دینی یا به نوعی دموکراسی نیز مردم بتوانند با انتخاب نمایندگان مستقیم خود در نحوه مدیریت کشور به ویژه قوای حاکمیتی مقننه و مجریه نقش‌آفرین باشند.

بر اساس این گزارش خبری‌تحلیلی انتظار می‌رود تشکیل این ستادهای انتخاباتی همراه با سازوکارهای مناسبی همراه باشد تا فردای انتخابات و شاید هم همین روزها این موضوع تبدیل به عرصه سهم‌خواهی تبدیل نشود‌. در واقع تشکیل ستاد باید به گونه‌ای باشد تا با ساماندهی اقشار و جوامع مختلف زمینه‌‌ای برای حضور مردم و انتخاب گزینه اصلح مورد نظرشان فراهم شود اما چیزی که اکنون مشاهده می‌گردد بیشتر گرفتن تصویر حکم و یک کاغذ است که در نهایت یک کانال و گروه مجازی و شاید هم یک بنر و جلساتی محدود پس از آن برگزار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل ساختار نامناسب احزاب و فعالیت‌های محدود آن‌ها که بیشتر در ایام انتخابات خلاصه می‌شود این وضعیت حاشیه‌ساز ایجاد شده است. بنابراین انتظار می‌رود اقدامات فعلی با نگاهی به آینده پس از انتخابات با دقت نظر بیشتر و هدفمند انجام بپذیرد.

/پایان متن/