شهردار شیراز در بازدید از باغات شیراز نسبت به اقدام عاجل برای صیانت این پهنه‌های سبز تأکید و بر هم افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور این مهم تصریح کرد.

محمدحسن اسدی اظهار کرد: آب‌رسانی به باغات دغدغه و اولویت اصلی شهرداری شیراز است که در این راستا با حساسیت ویژه آن را دنبال می‌کنیم.

وی بابیان اینکه جلوی هرگونه تخلف می‌ایستیم، تصریح کرد: اگر رسیدگی به باغات رها شود، ظرف چند سال آینده چیزی از این باغات نمی‌ماند.

شهردار شیراز از جلسات مستمر با نماینده‌های باغات، انجام زه‌کشی آبیاری باغ‌ها و مواردی که منجر به صیانت از باغات می‌شود، خبر داد و عنوان کرد: دستگاه‌های دیگر استان باید تلاش خود را برای حفظ باغ‌ها انجام دهند تا بخش زیادی از این باغ‌ها سرمایه اجتماعی و باید حفظ شوند.

اسدی با اشاره به چالش کمبود آب به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی گفت: مدیریت آب و صیانت از باغات از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری است.

بنابراین گزارش؛ شهرداری شیراز بیش از ۳.۵ کیلومتر از جوادیه تا محمودیه زه‌کشی  آبیاری باغات انجام داده است.

/پایان متن/