بهیار سلیمانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نویسنده کتاب ایران من در یک یادداشت انتقادی خواستار ورود جدی حاکمیت و مردم در حل مشکلات محیط‌زیست ایران شد.

در متن کامل این یادداشت آمده است:

در طرح آبخیز ایران به دنبال چه کاری هستیم، نیاکان ما در گذشته تسلیم و همراه طبیعت بوده اند. این همراهی و تابعیت از طبیعت در سراسر جهان از آغاز تا پیدایش تکنولوژی های جدید و تلاش بشر برای تسلط بر طبیعت مسالمت آمیز بوده است. اما گستاخی انسان بخصوص از انقلاب صنعتی انگلستان در دو قرن پیش و موفقیت گونه انسانی بر طبیعت تخریب آب وخاک، طبیعت و محیط زیست را شروع کرد و تسلط بیشتر انسان بر ابزارهای جدید در زمین و آسمان کار را بر طبیعت سخت کرد و در آغاز اروپا و سپس آمریکا و در قرن اخیر چین و هند اقدامات توسعه ای بدون مطالعه عمیق خویش جهان را با بحران محیط زیستی مواجه کرده است و ما جهان سومی ها و بخصوص ما ایرانی ها نیز در تلاش غارتگرانه بخصوص در شصت سال اخیر، گویی سبقت از همه اهالی زمین ربوده ایم و با دسترسی به تکنولوژی های ناقص چنان بر طبیعت تاخته ایم، که امروز در همه عرصه های آب و خاک و هوا و آتش که از عهد زرتشت گرامیش می داشته ایم با بحران جدی روبرو شده ایم. اکنون باید به عقل رجوع نماییم. باید با طبیعت هم زیست شد. جنگل ها که عامل حفظ خاک و آب و هوا بوده اند را از بین برده ایم، تالاب ها و دریاچه ها را خشکانیده ایم. میلیاردها متر مکعب آبهای زیرزمینی خویش را از بین برده و با تخریب جنگل راه نفوذ آب به زمین را از بین برده ایم و با ایجاد سد های بزرگ مسیر دریاچه ها و تالاب ها را عوض کرده ایم. با ایجاد دریاچه های سدها جای دریاچه ها را عوض کرده ایم. و این دریاچه ها به شوره زار و مراکز تولید ریزگرد تبدیل شده اند. همسایه شمال غربی ما ترکیه برای بشر فاجعه آفریده است و ادامه می دهد. در شرق ما نیز در افغانستان با هریرود همین فاجعه رخ داده است. آن بخش فلات باقی مانده ایران که در دست ماست نیز وضعیت اسفناک دارد.
ما بر آن هستیم که مردم و مسئولین را به کمک هم بیاوریم و کارگروه حوزه آبخیز متشکل از سازمان های ذیربط حوزه آبخیز و نهادهای مردمی را کنار هم قرار دهیم. حاکمیت عرصه همکاری را فراهم نماید. مردم در قالب تشکیل مجمع خیرین آب به یاری دولت بیایند. در چند فصل کاری آموزش ایجاد کنیم با این آموزش اقدامات فراوانی، که در حوزه آب و خاک انجام شده را ساماندهی نماییم. برای حفظ آب تعاونی آببران را ایجاد کنیم مردم را در بازی وارد نماییم و بازی باخت باخت را به بازی برد برد تبدیل نماییم. اینها سرفصل برنامه هایی است که باید انجام دهیم برای این مهم باید کلیپ های آموزشی تهیه نماییم و این آموزش عمومی را با شناسایی قوانین موجود و تدوین قوانین جدید یاری نماییم. برخی از کشورهای پیشرفته دنیا همان هنگام که ما تهاجم گسترده به طبیعت و غارت آب خویش را آغاز کرده بودیم از عملکرد وحشیانه خویش پشیمان شده بودند و کارهای خوبی انجام داده اند. ما هم الگوهایی ایجاد کرده ایم، که در سرآمد آن طرح ابخوانداری با پخش سیلاب کوثر در گربایگان فسا می باشد، که نمونه ای موفق از جبران مافات برای تغذیه آب به سفره زیرزمین و همزمان احیای طبیعت در روی زمین است. اگر این شرایط خطیر را درک کنیم از فرصت همراهی مردم به خصوص جوانان آگاه نسل های جدید بهره مند گردیم می توانیم به موفقیت برسیم.
کمیته علمی ما دکتر مسعود نجابت با این آدرس ایمیل masnejabat@gmail.com
پذیرای ارشادات شماست. خدا را شاکریم که پس از سال‌ها توانستیم زمامداران را متوجه اهمیت اقتصاد دریا بنمایم‌ انشاله این مقوله آب هم دغدغه همه ایران گردد و ما از کوشش خسته نخواهیم شد.
/پایان متن/