عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین، دانش بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه بخش صنعت به ظرفیت شرکت های دانش بنیان استان توجه بیشتری کند گفت: ظرفیت های بالقوه ای در شرکت دانش بنیان استان وجود دارد که بخش صنعت ما می تواند از بسیاری از محصولات دانش بنیان این شرکت ها برای رشد و توسعه تولید خود بهره بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، احسان مومنی در جلسه کمیسیون کسب و کارهای نوین، دانش بنیان و فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای کارگروه اقتصاد دانش بنیان استانداری و اعضای کمیسیون در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: در کنارهم قرارگرفتن این پتانسیل ها نقش مهمی در خلق اشتغال و ثروت برای استان خواهد داشت.
وی افزود: همچنین تلاش می کنیم فضایی برای تحقق این مهم و بحث تجاری سازی محصولات دانش بنیان این شرکت ها را با حضور سایر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری دنبال کنیم.
مومنی اظهارداشت: زمانی که دانش در کنار بخش تولید و خدمات قرار بگیرد، ارزش افزوده ایجاد می کند که با توجه به نیاز فعلی بخش اقتصاد کشور و ظرفیت نیروی انسانی ما، دانش بنیان کردن تولید برای کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه توسعه بخش خصوصی در قالب شرکت های دانش بنیان و توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش و توانمندی فکری افراد می تواند اقتصاد ما را شکوفا و پایدارتر کند ادامه داد: پیگیری راه اندازی انجمن شرکت های دانش بنیان را به منظور رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از منافع مشترک حرفه‌ای و ساماندهی امور این حوزه را در دستور کار داریم.
مومنی اضافه کرد: همچنین برای هموار ساختن مسیر فعالیت شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین استان، معضلات و مشکلات آنها را احصا کرده و جلسه ویژه ای را در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور آنها برگزار می کنیم.
وی همچین بر برگزاری جلسه های مشترک و مستمر این کمیسیون و کارگروه اقتصاد دانش بنیان استانداری فارس به منظور جلوگیری از موازی کاری جهت پیشرفت استان و فعال تر شدن شرکت های دانش بنیان و کسسب و کارهای نوین استان تاکید کرد.
در این جلسه به استفاده از مالیات بر درآمد در قانون جهش تولید دانش بنیان، بررسی مشوق ها و مزایای مالیاتی ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی، با محوریت قانون جهش دانش بنیان پرداخته شد.
در ادامه این جلسه اعضا کمیسیون به ارائه نقطه نظرات و پیشنهاداتشان پرداختند.

/پایان متن/