گزارش اختصاصی عصر کار از اخبار و حواشی اخیر فرآیند انتخاب و انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات فارس که دولت و مجلس انتظار هماهنگی و دخالت مستقیم یا پنهان در این موضوع دارند؛ به گونه‌ای که نهاد نظارتی وابسته به مجلس که نباید وامدار هیچ جریان سیاسی و افراد سطح‌نگر باشد تا بتواند مسئولیت قانونی و تعهد کاری خود را با نظارت دقیق بر عملکرد مالی و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال کامل به عنوان بازوی قوه مقننه در خانه ملت گزارش کند ...

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با رفتن جواد قناعتی از اداره‌کل امور سیاسی و انتخابات استانداری فارس به دلائلی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با انتصاب وی به عنوان فرماندار یکی از شهرستان‌های استان تهران در فضای مجازی مطرح گشت که در هفته گذشته وی به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس، معرفی و منصوب شد.
با انتصاب قناعتی در این مسئولیت ‌که نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و وظیفه آن حسابرسی و نظارت بر امور مالی دستگاه‌های اجرایی دولت به جهت هزینه‌کرد درست منابع بودجه‌ای بر اساس قوانین و مصوبات قانونی می‌باشد بخش قابل توجهی از چهره‌های سیاسی و مدیریتی به عملکرد او خوشبین و از این انتخاب شایسته حمایت نمودند.
به گزارش عصر کار اما در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر دخالت نمایندگان مجلس در این تغییر و تحولات منتشر شد و این حواشی تا جایی پیش رفت که استاندار فارس به عنوان نماینده عالی دولت که اساسا نباید در اینگونه انتصابات هیچگونه دخالتی داشته باشد طی مصاحبه‌ای بر خبرنگار فارس از حمایت و هماهنگی خود در این انتصاب اعلام داشت.
تحلیل رسانه عصر کار حاکی از آن است که انتصابات مدیران به ویژه در نهادهای نظارتی باید با یک سازوکار مناسب و هدفمندی همراه باشد تا مدیران کارآمد نظام و پاسدار انقلاب گرفتار بازی‌های سیاسی احتمالا برخی از نمایندگان ضعیف مجلس و همچنین دولت با عنوان یک مجموعه‌ای که باید بر آن نظارت شود، نشود!
در پایان باید خاطرنشان کرد که آیا دولتی‌ها که باید تحت نظارت مالی و مدیریتی دیوان محاسبات باشند و نمایندگان مجلس که با انتخاب رئیس‌کل این نهاد عالی نظارتی به او اعتماد کردند بایستی به طور مستقیم در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران استان‌ها و در اینجا فارس نیز دخالت داشته باشند تا در نهایت شاهد حواشی و انتشار خبرهای تذکرگونه از سوی رسانه‌ها باشیم؟ آیا برخی از چهره‌های تأثیرگذار مسئول یا غیرمسئول تفاوت و مرزی بین پیشنهاد و توصیه با دخالت و فشار دارد یا اینکه باید موضوعات مختلف را رسانه‌ای کرد تا برخی‌ها نسبت به اختیاراتشان آگاه شوند؟
/پایان متن/