مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: به منظور اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، با تحقیقات و بررسی‌های دقیق صورت گرفته، کتمان درآمد مالکان املاک تجاری که اظهارنامه مستغلات ارایه نداده‌اند، کشف شد.

حمیدرضا محمدابراهیمی افزود: در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی منابع و پایه های جدید مالیاتی بدون فشار مضاعف به واحدهای تولیدی و سایر مالیات دهندگان فعلی، شناسایی افرادی که در حوزه‌های مختلف فرار مالیاتی یا کتمان درآمد دارند، آغاز شده است.

وی ادامه داد: در روند ثبت اظهارنامه مستغلات، اگر فعال اقتصادی مالک واحد تجاری است می بایست مشخصات خود را ثبت کند چنانچه مؤدی اظهار کند که مکان فعالیتش استیجاری است باید اطلاعات و مشخصات موجر را ارایه نماید که از این طریق و با استفاده از بانک های اطلاعاتی در اختیار و تطبیق آن با سامانه مستغلات، بیش از ۴۱۵۰۰ ملک تجاری دارای مستاجر در سالهای مختلف شناسایی شد که مالکان آنها هیچ‌گونه اظهارنامه ای در این خصوص ثبت نکرده اند و فاقد پرونده مالیاتی می باشند.

وی اظهار داشت: بمنظور مطالبه مالیات واقعی از این اشخاص، این اداره کل تحقیقات و بازرسی های لازم را آغاز نمود و با توجه به اطلاعات استخراجی ، این افراد در جریان تشکیل پرونده قرار گرفته و مطالبه مالیات های متعلقه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

/پایان متن/