مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های ششم و هفتم خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح، دهک‌های ششم و هفتم نیز مشمول دریافت یارانه تشویقی 120 هزار تومانی خواهند شد.

وحید خداپرست با بیان اینکه دهک‌های درآمدی شش و هفت به زمره مشوق بگیران یارانه ای اضافه شده اند تاکید کرد که هر سرپرست خانوار در صورتی که ۵۰ درصد از یارانه را برای خرید کالای مورد نظر در فروشگاه های مرتبط هزینه کند، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به یارانه هر کدام از افراد خانواده اضافه خواهد شد.

خداپرست به این نکته نیز اشاره کرد که افراد با هر میزان دریافت یارانه می توانند در این طرح شرکت کنند و کارت سرپرستان خانواری که در این دو دهک قرار دارند به صورت خودکار به این طرح اضافه شده است.

بنا به تاکید او هر سرپرست خانوار در صورتی که به اندازه ۵۰ درصد از میزان یارانه خود اقدام به خرید ۱۱ کالای اعلام شده کند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان اینکه دو هزار و ۹۱۳ فروشگاه خرد با حدود سه هزار صندوق در این طرح همکاری دارند، یادآور شد که ۷۰۰ صندوق فروشگاه زنجیره ای استان نیز در حال حاضر به این طرح متصل هستند.

خداپرست توضیح داد که همشهری ها و هم استانی ها می توانند برای اطلاع از آدرس این فروشگاه ها با نصب برنامه «شما» بر گوشی های خود از جانمایی نزدیک ترین فروشگاه ها در این طرح مطلع شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به اینکه فارس یکی از استان هایی است که بیشترین تعداد قرارداد و فروشگاه های فعال در این طرح را در سراسر کشور دارد، گفت: ۲۱ درصد خانوارهای فارس مشمول این طرح اخیر تشویقی شده اند و از ابتدای طرح تاکنون نیز ۷۷ درصد از جمعیت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانواری فارس مشمول هفت دهک درآمدی ابتدایی شده‌اند.

خداپرست به این نکته نیز اشاره کرد که اطلاع رسانی های لازم  به این دهک ها انجام خواهد شد و بیش از ۲۰۰ هزار خانوار فارس که مشمول ۵ دهک ابتدایی بوده اند در این طرح مشارکت کرده و تاکنون بیش از نیم میلیون تراکنش خرید توسط این دهک ها در استان انجام شده است.

/پایان متن/