سیاست حمایت از تولید کشاورزی در قالب کشت قراردادی غلات از جمله گندم، جو و دانه‌های روغنی در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرارگرفت.

سیدکاظم موسوی، مدیرکل تعاون روستایی فارس در این رابطه به خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده مقدار ۲۴۵ هزارهکتار گندم، جو، کلزا به صورت کشت قراردادی در اراضی کشاورزی این استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ارائه خدمات و نهاده‌های حمایتی دولت به کشاورزان این حوزه، ادامه داد: در این طرح ملی، کودهای پایه از قبیل پتاسه، فسفات  و بیمه محصولات به صورت اعتباری و مدت‌دار در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در اجرایی کردن سیاست‌های کشت قرداردادی نیز مصمم و اهتمام جدی دارد، افزود: تمامی ظرفیت تعاونی‌های بخش کشاورزی در حمایت از تولید و کشت قراردادی بسیج شده است.

موسوی در رابطه با میزان مساحت سطح کشت قرادادی گندم آبی و دیم در فارس د راین برنامه‌ریزی‌ها پرداخت و گفت: ۲۱۱ هزار هکتار جو آبی و ۳۱ هزار هکتار از این محصول به کشت دیم و همچنین کشت کلزا به میزان ۳۶۰۰ هکتار توسط سازمان تعاون روستایی اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعاون روستایی فارس در پایان به تعداد بهره‌برداران و میزان محصولات تولیدی در این برنامه تحولی کشت قراردادی، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۷۰ هزار نفر از کشاورزان استان از این طرح بهره‌مند و میزان ۸۵۰ هزار تن محصول نیز تولید گردد.

/پایان متن/