مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تصریح بر اینکه برای ۵۰ هزار نفر در شیراز متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هنوز زمین تامین انجام نشده است، گفت: برای این تعداد متقاضی ٧٠٠ هکتار زمین کم داریم.

محمودرضا طالبان امروز در یک نشست خبری گفت: ۱۵۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس تایید نهایی شده‌اند که برای ۹۲ هزار نفر از این تعداد زمین تامین شده است.

او با تصریح بر این نکته که از این تعداد برای ۵۰ هزار نفر در شیراز هنوز زمین تامین انجام نشده است، افزود: برای این تعداد متقاضی ٧٠٠ هکتار زمین کم داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با بیان اینکه تامین زمین، اصلی‌ترین چالش موجود در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان است، گفت: از ابتدای ثبت نام اجرای این طرح مقر شده بود که واحد‌ها در شهر‌های جدید ساخته شوند که شیراز تنها یک شهر جدید صدرا داشت.

طالبان با بیان اینکه هم‌اینک ۱۰ هزار متقاضی از صدرا به شیراز منتقل شده اند، عنوان کرد: ۱۷ هزار واحد هم در شهر صدرا در دست احداث است.

او اعلام کرد که از مجموع تایید شدگان نهایی، ۷۲ هزار نفر مبلغ ۴۲ میلیون تومان اولیه را واریز کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین با اشاره به صدرر حدود ۵۲ هزار پروانه برای اجرای این طرح در استان تاکنون، گفت: از ابتدای شروع این طرح صرفا ۴۹۵ هکتار زمین تامین شده بود، اما امروز ۴۲۰۰ هکتار زمین تامین شده است که ۲۴۰۰ هکتار آن با مالکین بخش خصوصی و دولتی توافق شده است.

طالبان با بیان این مطلب که در تامین زمین رتبه اول در کشور داریم، گفت: در شهر‌های استهبان، شیراز و زرقان با کمبود زمین مواجه هستیم.

او با بیان اینکه ۳۵ هزار واحد از کل طرح نهضت مسکن ملی فارس توسط بنیاد مسکن استان اجرایی می‌شود، عنوان کرد: ۲۴ هزار واحد به صورت یک طبقه در فارس اجرایی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس یادآور شد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن به جز شیراز، استهبان، جهرم، مرودشت فسا و کازرون، سایر شهر‌های فارس یک و دو طبقه ساخته می‌شوند.

طالبان گفت: از شهریورماه سال آینده واحد‌های یک و دو طبقه مسکن ملی در فارس به بهره برداری می‌رسند.

او یادآور شد: ۸۹ سایت اجرای طرح نهضت ملی مسکن که در ۷۸ سایت، عملیات آماده سازی اجرای واحد‌ها آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین با بیان اینکه ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به هر واحد نهضت ملی مسکن توسط بانک‌های مسکن، ملی و تجارت پرداخت می‌شود.

طالبان گفت: در حال حاضر برای ۴۵ هزار واحد نهضت مسکن ملی عملیات اجرایی آغاز شده که بین ۱۰ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گفته او، در سفر رئیس جمهور به استان فارس ۵۵ هزار واحد نهضت مسکن ملی کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی فارس، عملیات احداث ۲۷۰۰ واحد از طرح نهضت مسکن ملی در سایت کمیل آباد شیراز نیز توسط پیمانکار شرکت سکاف آغاز شده است.

طالبان تصریح کرد: خرید و فروش مسکن در طرح نهضت مسکن ملی اساسا ممنوع است و در صورت مشاهده، برخورد جدی انجام و امتیاز باطل خواهد شد.

/پایان متن/