مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با همراهی معاون امور امور زائرین و گردشگری استاندار فارس از اجرایی شدن طرح ایجاد شهرک صنعتی صنایع‌دستی در شیراز پس از 16 سال تصویب آن در هیات وزیران خبر داد.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس نيز با بيان اينكه  نخستين  شهرك تخصصي صنايع دستي كشور  در شيراز  در اراضي به مساحت ۴۰هكتار در شمال غرب شيراز ايجاد مي شود گفت:ايجاد شهرك تخصصي صنايع دستي داراي مصوبه سال ۱۳۹۶ از هيات وزيران است با مصوبه شوراي برنامه ريزي استان ، پس از ۱۶سال عملياتي مي شود.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با قدرداني از حمايت هاي استاندار فارس و فرماندار شيراز ونيز همراهي  نمايندگان شيراز در مجلس شوراي اسلامي بويژه دكتر روح الله نجابت در زمينه تسريع در تملك اراضي و عمليات اجرايي شهرك صنعتي تخصصي صنايع دستي گفت:اميدواريم با همكاري دستگاه هاي اجرايي استان بتوانيم اين شهرك صنعتي را آماده واگذاري به متقاضيان كنيم.

هاشمي تاكيد كرد:منابع مالي و اعتبارات ايجاد زيرساخت هاي اين شهرك تخصصي تامين شده و باهمكاري ساير دستگاه هاي خدمات رسان  عمليات اجرايي تسريع مي يابد.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با بيان اينكه شهرك تخصصي صنايع دستي به  دليل نوع كار،از لحاظ رده بندي زيست محيطي جزء صنايع پاك و غير آلاينده محسوب مي شود گفت:طراحي كارگاه ها در شهرك صنايع دستي  بگونه اي انجام مي شود كه هم بخش توليد و هم نمايشگاهي و فروش در هر كارگاه در نظر گرفته شود.

وی  در اين بازديد با بيان اينكه تاكنون افزون بر ۱۱۰ميليارد تومان جهت ايجاد زيرساخت ها در اين شهرك صنعتي هزينه شده است گفت:هم اكنون عمليات اجرايي طرح هاي زيرسازي و خط انتقال برق با اعتبار ۶۵ميليارد تومان با شتاب درحال انجام است و طرح شبكه داخلي فاضلاب فاز اول نيز  با اعتبار ۲۰ميليارد تومان  به پايان رسيده است.

/پایان متن/