اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس رتبه برتر و برگزیده جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ استان فارس را کسب کرد.

،در این جشنواره دستگاه‌های برتر براساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی شدند و اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در شاخص «تحقق اهداف و برنامه های سازمانی» به عنوان دستگاه برتر و برگزیده انتخاب شد، به پاس این خدمات شایسته به علیرضا راستیار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس لوح تقدیر و تندیس دستگاه برگزیده اهدا شد.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس همچنین در شاخص ترویج فرهنگ نماز هم به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

/پایان متن/