رئیس اتاق بازرگانی فارس و عضو کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران با اشاره به تشکیل کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران گفت: این اتفاق را به فال نیک می گیریم اما نکته کلیدی اجرای آن، زمانی است که همدلی و قضاوت مشترکی بین تمام فعالان بخش خصوصی کشور و همچنین بخش دولتی در خصوص نیاز به این اقدام ایجاد شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس محمدصادق حمیدیان در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر نقش مهم و اساسی کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران بیان کرد: در موضوع اتاق ایران سالهاست که نیاز به تحول ساختاری و بنیادی احساس می شود لذا در نشست شورای مشورتی بررسی اصلاح ساختار اتاق ایران، کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق، ساسان شاه‌‌‌‌‌‌‌ویسی دبیرکل اتاق ایران، فرج‌الله معماری و محمدصادق حمیدیان روسای اتاق‌های سمنان و فارس، احمد اثنی‌عشری، رضا پدیدار و توحید صدرنژاد اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران و تعدادی از پژوهشگران و چهره‌‌‌‌‌‌‌های دانشگاهی از جمله مهدی مرتضوی رئیس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت‌مدرس و هادی حدادی پژوهشگر نهادهای مدنی مامور مطالعه مدل تحولی ساختار اتاق ایران تشکیل شد.
وی با تاکید بر اینکه تحول در ساختار اتاق ایران دراین برهه زمان امری ضروری است افزود: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیاز به حرکت بر اساس مقتضیات روز و متناسب حوزه اقتصادی در سطح کلان ملی و بین المللی دارد و بر همین اساس در ساختار باید چابک، پویا و به روز حرکت کند.
حمیدیان اظهارداشت: در این طرح تحول مسائلی از جمله توسعه محلی و منطقه ای اتاق های استانی، افزایش چابکی و پویایی، افزاش تعامل با دی نفعان و ارتقای دیپلماسی اقتصادی، افزایش اثر بخشی بخش خصوصی در سطح ملی و بین المللی، بهره‌‌‌‌‌‌‌مندی از منابع انسانی شایسته و حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای، تسریع در ارائه خدمات و تعامل با ذی‌نفعان، داشتن فرهنگ سازمانی متعالی و توسعه منابع مالی و متنوع‌ سازی این منابع، به‌ عنوان اهداف کلان مطرح شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین در طرح تحول ساختاری اتاق ایران بر اساس ماموریت ها و اهداف و روابط اتاق ایران ۸ راهبرد و ۴۲ برنامه تحولی اجرایی مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در نخستین گام اعضای این کمیته ابعاد مختلف طرح با جزییات و تفاوت های ماهوی و پژوهش های کاربردی را بررسی کردند ادامه داد: پس از برگزاری چند جلسه کارشناسی ایده اولیه مدل مبتنی بر مطالعه در دانشگاه تربیت ‌مدرس توسط این کمیته بررسی شده و مقرر شده بعد از جمع ‌‌‌‌‌‌‌آوری آراء مختلف و جمع‌‌‌‌‌‌‌ بندی آنها مدل پیشنهادی برای تغییر ساختار اتاق ایران را جهت اظهارنظر و رأی‌‌‌‌‌‌‌گیری نهایی به هیات‌نمایندگان اتاق ایران ارائه می شود.
حمیدیان عنوان داشت: در سالهای گذشته بحث های زیادی پیرامون تحول ساختاری اتاق ایران انجام گرفته است و هنوز هم در این زمینه نیازمند بحث، تحقیق، تبادل نظر و کار کارشناسی است.
وی با تاکید بر اینکه برای تحول ساختاری در اتاق عزم وجود دارد تصریح کرد: دستاورد کمیته تدوین طرح تحول در ساختار اتاق ایران به نفع بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی پیشران حوزه اقتصادی در کشور است که با اجرای این طرح تحول، شاهد اتفاقات خوبی در تاق ایران و پارلمان بخش خصوصی کشور خواهیم بود.

/پایان متن/