همایش منطقه ای امنیت اطلاعات با حضور معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، نمایندگان مراکز آپا دانشگاههای شیراز، جهرم، خلیج فارس بوشهر و شهید چمران اهواز و نمایندگان دستگاههای اجرایی غیر زیرساختی در شیراز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، در این همایش محمود خالقی دخت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح خدمات امنیتی مرکز ماهر به دستگاههای غیر زیرساختی، شاخص های وضعیت امنیت دستگاههای غیر زیرساختی و طرح پیشگیری و مقابله با حوادث سازمانی پرداخت و توضیحاتی در خصوص طرح غربالگری امنیت در دستگاههای غیر زیرساختی که بر اساس دستورالعملی توسط مدیران مراکز آپا به عنوان مجری و مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها به عنوان هماهنگ کننده در حال اجرا است ارایه کرد.
وی همچنین از آمادگی لازم برای اتصال تمامی دستگاههای غیر زیرساختی به مرکز عملیات امنیت مدیریت شده (MSSP) مرکز ماهر و برقراری ارتباط دستگاههای غیر زیرساختی با ستاد وزارتخانه های متبوع خود به صورت رایگان و با هزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
گفتنی است این همایش با حضور محمود خالقی دخت معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، سیدمحمدموسوی رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران، حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، محمدحسین شیخی مدیر مرکز آپا دانشگاه شیراز، مهدی آزادی مطلق مدیر آپا دانشگاه بوشهر، مهرداد سرکهکی مدیرمرکز آپا دانشگاه شهید چمران اهواز، شهرزاد صداقت مدیر مرکز آپا دانشگاه جهرم و نمایندگان دستگاههای اجرایی غیر زیرساختی در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.

/پایان متن