تغییر مدیران ضعیف فارس با تدابیر استاندار کلید خورد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار استاندار فارس در حاشیه نشست خبری دومین سفر ریاست‌جمهوری به این استان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وعده دولت نسبت به عزل یا تغییر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از تغییر ۱۵ مدیر ارشد در روزهای آتی خبر داد.

محمدهادی ایمانیه افزود: همچنین ۵ مدیر دیگر هم علاوه بر این ۱۵ مدیر ارشد در لیست تغییرات قرار دارند.

/پایان متن/