رییس مجمع نمایندگان فارس و نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی حکمرانی تعاون و مردمی سازی اقتصاد را امری ضروری دانست و افزود: قطعا بدون توجه به نقش برجسته مردم به هیچکدام از اهداف نظام نخواهیم رسید.

مجید انصاری، رئییس مجمع نمایندگان فارس گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه حکمرانی و مردم سالاری رویکرد جدیدی را به دنیا عرضه کرده که توامان حقوق مردم باهم دیده شود.

رئیس کمیته تعاون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکید بر توسعه و توجه به بخش تعاون امر خیر و نیکی است که در فرهنگ ملی و همچنین فرهنگ دینی ما به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه فصل سوم قانون اساسی ما بسیار اصولی است اما هنوز نتوانستیم این اصول مترقی را پیاده سازی کنیم،گفت: حقوق مردم در اصل ۴۴ یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر مردمی سازی اقتصاد است که همچنان بر زمین مانده است.

انصاری حکمرانی تعاون و مردمی سازی اقتصاد را امری ضروری دانست و افزود: قطعا بدون توجه به نقش برجسته مردم به هیچکدام از اهداف نظام نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه تعاون نماد مردمی سازی اقتصاد است،گفت: سند توسعه بخش تعاون سال گذشته تصویب شد که امیدواریم توسط دولت سیزدهم این سند زمین مانده اجرایی شود و استان فارس می‌تواند نخستین استان در کشور در اجرای سند توسعه تعاون باشد زیرا ظرفیت‌های خوبی در این استان در بخش تعاون نهفته است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: می‌توان در افق ۱۰ ساله کشور به هدف ۲۵ درصدی سهم تعاون از اقتصاد رسید که این مهم نیازمند برنامه ریزی مدون است.

وی در پایان اظهار کرد: همگان باید برای تعالی و توسعه فرهنگ تعاون گام بردارند که در این راستا فراکسیون تعاون و حکمرانی اقتصاد مردمی در مجلس یازدهم شکل گرفته است.

/پایان متن/